У СРЦУ породица

Породица у срцу

Чланови ХУ “У СРЦУ” и запослени у “Телеком Србија” АД прикупили су одећу и играчке за породице којима је помоћ потребна. Помоћ је достављена Црвеном крсту у Бујановцу који ће је даље проследити до породица.
Хвала свима који су учествовали у хуманитарној акцији и одвојили мало времена да неком помогну.

Акција је део Хуманитарног пројекта “Породица у срцу